Zarządzanie nieruchomościami - wybierz odpowiednią firmę

2019-05-30

Na każdym właścicielu nieruchomości spoczywa cały szereg obowiązków wynikających bezpośrednio z obowiązującego w Polsce prawa. Oczywiście, ich lista zależna jest w pewnym stopniu od rodzaju i przeznaczenia danego budynku, niemniej nie istnieje sytuacja, w której nic nie trzeba robić. Dlatego bardzo dobrym rozwiązaniem jest zatrudnienie właściwej osoby lub firmy, która opieką nad budynkiem zajmie się jak najbardziej kompleksowo. Okazuje się jednak, że gdy wpiszesz w wyszukiwarkę internetową hasło “zarządzanie nieruchomościami warszawa http://edyl.pl/“, kolejne oferty różnią się od siebie. Jeśli naprawdę chcesz, by ktoś kompleksowo zajął się twoją nieruchomością, zwróć uwagę na to, kogo zatrudniasz: administrator to bowiem nie to samo, co zarządca nieruchomości.


Bardzo powszechnym problemem podczas spotkań różnych wspólnot mieszkaniowych jest sytuacja, kiedy mieszkańcy żądają zwolnienia jednego z pracowników: administratora lub zarządcy. W powszechnej opinii bowiem jest to powielanie obowiązków jednego zawodu dla dwóch osób. Nie jest to zupełnie pozbawione racji, gdyż okazuje się, że administrator rzeczywiście mógłby być bez trudu zastąpiony przez zarządcę. Przeglądając oferty spod hasła “zarządzanie nieruchomościami warszawa”, musisz bowiem mieć świadomość, że rola administratora nie została jasno określona przez polskie prawo. Hasło to pada jedynie w jednym z wyroków Sądu Najwyższego z roku 2006, kiedy bardzo zwięźle zostały określone jego obowiązki. Zaliczone do nich zostały przede wszystkim dbanie o porządek na terenie całej nieruchomości, regularne pobieranie opłat czynszowych i naprawianie bieżących usterek. Tymczasem zarządzanie nieruchomościami to znacznie więcej obowiązków i dlatego warto wybrać właściwie spośród wszystkich ofert znalezionych pod hasłem “zarządzanie nieruchomościami warszawa”.

Na czym polega zarządzanie nieruchomościami?

Jeśli chcesz znaleźć w Internecie pod hasłem “zarządzanie nieruchomościami warszawa” firmę, która zajmie się kompleksowo zarządzaniem twoją nieruchomością, musisz najpierw w ogóle zrozumieć, czym jest kompleksowe zarządzanie nieruchomościami. Oczywiście, sprzątanie, pobieranie opłat i naprawy niewielkich uszkodzeń to bardzo dużo. Każda z tych czynności zajmuje dużo czasu i nie jest wcale łatwa. To jednak nawet nie połowa tego, co zawiera się w zarządzaniu nieruchomościami.


Podstawowe obowiązki zarządcy nieruchomości, które z pewnością powinny znaleźć się w zakresie wybranej przez ciebie spośród wszystkich znalezionych pod hasłem “zarządzanie nieruchomościami warszawa”, to przede wszystkim:

  • utrzymywanie czystości w budynku oraz na przynależącym do niego terenie
  • zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom oraz wszystkim osobom przebywającym czasowo na terenie nieruchomości
  • odśnieżanie chodników oraz terenów przyległych do nieruchomości zimą
  • kontrolowanie stanu technicznego budynku: sprawdzanie drożności przewodów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych oraz ewentualna kontrola instalacji gazowej, jeśli taka jest w budynku
  • szczególna dbałość o części wspólne budynku - ciągi komunikacyjne czy ogólnodostępne urządzenia
  • prowadzenie szczegółowej dokumentacji finansowej oraz technicznej budynku
  • reprezentowanie właściciela i mieszkańców/ wynajmujących w kontaktach z organami zewnętrznymi

@ Copyright 2018